Skip to main content

Manager Inkoop

Manager Inkoop  

Veris Bouwmaterialengroep BV is de serviceorganisatie van haar aandeelhouders die samen in Nederland en België vestigingen exploiteren onder de formulenamen Bouwcenter, Bouwpunt en Stiho. De kernfuncties van Veris zijn het verzorgen van inkoop, logistiek, data, IT en centrale facturatie.

Vanuit de afdeling Inkoop vinden op hoofdlijnen de volgende activiteiten plaats:

 • Voeren van contractonderhandelingen met bestaande en nieuwe leveranciers
 • Accurate vastlegging van condities en prijzen
 • Voeren van overleg met de aangesloten formules / aandeelhouders over het assortiment
 • Initiëren en doorvoeren van assortimentswijzigingen in VLC Echt en Deventer
 • Volgen van product-, assortiment- en marktontwikkelingen
 • Initiëren en uitwerken van innovatieve producten en concepten

De manager Inkoop is verantwoordelijk voor de portefeuille / afdeling inkoop en stuurt daarbij het team aan van (strategische) inkopers welke individueel verantwoordelijk zijn voor een specifiek deel van het assortiment. Bij deze inkopers is een hoge mate van specialistische product- en marktkennis aanwezig alsmede van zelfstandigheid en eigen initiatief, opdat ze een professionele gesprekspartner zijn voor de betreffende fabrikanten en leveranciers.

De manager Inkoop daarentegen is geen specialist maar bezit globale kennis van de markt van bouwmaterialen en daagt de inkopers uit om het maximale uit hun inkoopportfolio te halen. Daarnaast fungeert hij vanuit zijn allround kennis en ervaring op gebied van inkoop als klankbord, sparringpartner en adviseur. Samenvattend zou je kunnen stellen dat de specifieke Inkopers ‘alles van iets weten’ en dat de manager Inkoop ‘iets van alles weet’.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Professionele Inkoopleiding zoals NEVI 1 & 2;
 • Ervaring met moderne inkoopmethodieken (bijv. WTP / VRS Buynamics);
 • Bewezen onderhandelingsvaardigheden, vanuit praktijk maar ook door training;
 • Aantoonbare relevante ervaring in managementfuncties op gebied van Inkoop binnen grotere (handels)organisaties, zowel in BtB als ook in BtC (Retail);
 • Affiniteit met duurzaamheid, circulair en bio-based materialen;
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands, Engels en Duits;
 • Juridische basiskennis in het kader van inkoopcontracten.

Verantwoordelijk voor

 • Realiseren van de beste integrale inkoopcondities bij -duurzame- leveranciers;
 • Centraal voorraadbeheer met als doel een optimale balans tussen voorraadhoogte, omloopsnelheid en uitlevergraad;
 • Structurele leveranciersbeoordeling inclusief criteria op gebied van duurzaamheid en data;
 • Minimale (integrale) kosten in de supply chain door (onder andere) gebruik te maken van de centrale magazijnen in Deventer en Echt.

Hoofdtaken algemeen

 • Formuleren van de jaarlijkse inkoopdoelstellingen, een en ander in overleg met het MT van Veris alsmede met de Strategische Inkoop Commissie (afvaardiging Veris aandeelhouders);
 • Het bepalen van heldere doelstellingen met bijbehorende KPI’s, en vervolgens het monitoren van deze doelstellingen op basis van managementrapportages;
 • Zorgen voor systematisch en gestructureerd marktinzicht en marktontwikkelingen;
 • Uitvoeren van werkzaamheden conform huidige en toekomstige structuren en processen zoals bepaald binnen Veris;

Hoofdtaken inkoop

 • Leidinggeven aan het team van Inkopers;
 • Opstellen van het Veris jaarplan op gebied van Inkoop;
 • Strategisch gesprekspartner voor relevante en potentiële leveranciers;
 • Het mede vormgeven van, conformeren aan, en communiceren van het inkoopbeleid;
 • Betrokkenheid bij de controle van de inkoopbonus;
 • Zorgdragen voor een structurele leveranciersbeoordeling en rapportage alsmede het nemen van maatregelen ter verbetering van de prestaties van leveranciers.

Hoofdtaken voorraadbeheer

 • Leidinggeven aan het team van Voorraadbeheer;
 • Zorgdragen voor een ‘fitte’ voorraad; definiëren, vaststellen en sturen op de KPI’s omloopsnelheid, trage voorraad en dode voorraad;
 • Structureel overleg en afstemming conform de S&OP- en S&OE-aanpak.

Werkrelaties / stakeholders

 • Directeur;
 • MT-collega’s;
 • (Strategische) Inkopers;
 • Hoofd Voorraadbeheer;
 • Directie en MT-leden van de aangesloten bedrijven;
 • Leveranciers.

Vaardigheden en competenties:

 • Is klant- en servicegericht;
 • Werkt doel- en resultaatgericht;
 • Kan zelfstandig opereren en toont eigen initiatief, waaronder het signaleren van businessmogelijkheden;
 • Is integer en werkt volgens de ethische normen en waarden van Veris;
 • Werkt accuraat, ordelijk, georganiseerd en gestructureerd;
 • Heeft overtuigingskracht maar kan ook goed luisteren;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij het niet alleen van belang is om ‘gelijk te hebben’, maar zeker ook gericht te zijn op ‘gelijk krijgen’. Het vertrouwen verkrijgen/behouden van de aangesloten bedrijven is hierbij van groot belang.

Enthousiast geworden? Is de functie van Manager Inkoop iets voor jou? Solliciteer dan via onderstaande button!

Solliciteren